ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

sport-physioterapy

Sport people INDIBA activ

 

Η αθλητική φυσικοθεραπεία είναι παραδοσιακά ένας από τους πυλώνες της INDIBA® activ. Η ταχύτητα των αποτελεσμάτων και η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οξείες και χρόνιες παθήσεις είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που εξασφαλίζουν την ταχεία αποκατάσταση των ιστών εξαλείφοντας και τις όποιες υποτροπιάζουσες καταστάσεις.

Πρόληψη τραυματισμών: Για τη βελτιστοποίηση της αθλητικής επίδοσης, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί καλή ενυδάτωση και αγγείωση των ιστών. Οι θεραπείες με INDIBA® activ βελτιώνει τις φυσικές δυνατότητες ενσωματώνοντας λειτουργικές κινήσεις κατά τη θεραπεία.

Η θεραπεία με INDIBA® activ σε αυτό το περιβάλλον οδηγεί σε βελτίωση της αθλητικής επίδοσης χωρίς να διακόπτεται η φυσική δραστηριότητα του αθλητή. Η εμπειρία μας με επαγγελματίες αθλητές μας έχει διδάξει ότι η ενσωμάτωση τεχνικών manual therapy προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Γρήγορη και αποτελεσματική ΛΥΣΗ

  • Μείωση πόνου
  • Πρόληψη τραυματισμών
  • Ταχεία αποκατάσταση
  • Καλή φυσική προετοιμασία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ: