ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Περισσότερες από 150 βιβλιογραφικές αναφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INDIBA®

Τεχνολογία που υποστηρίζεται από επαγγελματίες υγείας και ασθενείς

Η μονοπολική χωρητική /αντιστατική τεχνολογία ραδιοσυχνότητας των 448 kHz (INDIBA®) ως μέσο αποκατάστασης στην Αθλητιατρική.

Ανοιχτή μελέτη σε 535 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με θεραπεία INDIBA®

Αντενδείξεις

ΔΕΝ ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ*
* “Monopolar capacitive and resistive radiofrequency at 448 kHz in femur fracture after surgical treatment”.

Terranova A, Vermiglio G, Arena S et al. Tecarterapia nel trattamento post-chirurgico delle fracture di femore. Eur J Phys Rehabil Med.2008 ; 44 (Suppl 1) (3):1-2.

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ