ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

 

MODO CAPACITIVO

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΚΝΩΤΗ Κατάλληλη για επιφανειακούς ιστούς και ιστούς με μεγάλη αγγείωση.

Η απόκριση που προκαλείται από τη λειτουργία πυκνωτή (χωρητική λειτουργία) επικεντρώνεται κυρίως στους μαλακούς ιστούς που βρίσκονται κοντά στο ηλεκτρόδιο. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει να λειτουργεί ως ένας εξωτερικός πυκνωτής ο οποίος συγκεντρώνει τοπικά την αύξηση αυτής της ηλεκτρο-αναγεννητικής ενέργειας.

Η λειτουργία πυκνωτή μειώνει την εσωτερική αντίσταση των ιστών στην ροή του ρεύματος (ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της αιμάτωσης).

 

 

MODO RESISTIVO

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Κατάλληλη για πυκνούς, λιπώδεις και ινώδεις ιστούς.

Η απόκριση που προκαλείται από τη λειτουργία αντίστασης λαμβάνει χώρα σε βαθύτερα επίπεδα και επικεντρώνεται σε ιστούς με μεγαλύτερη αντίσταση, όπως αρθρώσεις, σύνδεσμοι και τένοντες. Αυτή η λειτουργία σε συνδυασμό με χειρωνακτικές θεραπευτικές τεχνικές και κινησιοθεραπεία επιτρέπει την συγκέντρωση της ενέργειας σε αυτές τις δομές.

 

 

ELECTRODO NEUTRO

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

Η πλάκα επιστροφής επιτρέπει την επιστροφή των ιόντων στο ενεργό ηλεκτρόδιο.